Yurusu

許す = toelaten

Astrologische coaching

Astrologische coaching omvat een kortdurend traject waarbij je met behulp van astrologie en eventueel Reiki kunt werken aan jouw weg.

Ik werk met de geboortehoroscoop, aangevuld met andere technieken die ik in de astrologie heb geleerd om meer te kunnen duiden over jouw aanleg en verschillende omstandigheden die jij in je leven tegen kunt komen. Daarnaast werk ik intuïtief, waarbij ik gebruik maak van de kennis en inzichten die ik heb opgedaan in mijn opleiding als lerares, in mijn werk als vrijwilligerscoördinator en in mijn leven. Uitgaande van jouw wens en jouw grens werken we samen om jou in jouw leven verder te laten groeien naar wie jij werkelijk bent en wat jij werkelijk wilt.

Astrologische coaching is gericht op meer inzicht, meer mogelijkheden, meer dromen. Jou helpen te zien, te voelen of te weten waar je weg verder gaat, over en langs de onmogelijkheden en blokkades die je lieten stilstaan of terugdeinzen.

Het traject start met een sessie over je geboortehoroscoop en een kort gesprek over jouw thema of vraag. Het tweede consult zal zich meer specifiek richten op jouw thema of vraag. Van daaruit kijken we samen welk vervolg het beste bij je past. Meestal omvat het traject zes consulten in maximaal twaalf maanden.